Publication
Title
Art. 1, 2 en 3 van de wet van 30 juni 1994 betreffende de bescherming van computerprogramma's
Author
Language
Dutch
Source (book)
Handels- en economisch recht : commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer / Swennen, Henri [edit.]; e.a.
Publication
Mechelen : Kluwer , 2012
ISBN
90-5583-130-1
Volume/pages
p. 20
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 25.07.2012
Last edited 07.10.2022
To cite this reference