Publication
Title
Natievorming en alteriteit : de 'verbeelding van de andere' in vertogen van subnationale bewegingen en instellingen in België
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Mededelingenblad / Belgische Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis; Association belge d'histoire contemporaine. - Brussel, 1977 - 2015
Publication
Brussel : 2012
ISSN
0772-3814
Volume/pages
34 :2 (2012) , p. 12-16
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Alterity and nation-building. The image of the national 'other' in discourses of sub-national movements and institutions in Belgium, 1830-2010
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 26.07.2012
Last edited 07.10.2022
To cite this reference