Publication
Title
Een slecht gesteld schoolvertrek maakt de goede inrigting van het schoolonderwijs onmogelijk... De Dienst voor Werken en de Antwerpse stedelijke gebouwen voor lager onderwijs, 1815-1880
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Bijdragen tot de geschiedenis. - Antwerpen, 1922 - 2005
Publication
Antwerpen : 2004
ISSN
0006-2286
Volume/pages
87 :3-4 (2004) , p. 401-437
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
External links
Record
Identifier
Creation 13.08.2012
Last edited 04.03.2024
To cite this reference