Title
Terminologiethesauri, zoektocht naar en mogelijke integratie van adequate hulpinstrumenten voor de beschrijving van cultureel erfgoed en iconografische documentenTerminologiethesauri, zoektocht naar en mogelijke integratie van adequate hulpinstrumenten voor de beschrijving van cultureel erfgoed en iconografische documenten
Author
Faculty/Department
Faculty of Arts. History
Research group
Centre for Urban History
Publication type
article
Publication
Subject
History
Source (journal)
NL-Term
Volume/pages
7(2004):1, p. 9-16
1
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)