Publication
Title
Terminologiethesauri, zoektocht naar en mogelijke integratie van adequate hulpinstrumenten voor de beschrijving van cultureel erfgoed en iconografische documenten
Author
Language
Dutch
Source (journal)
NL-Term
Publication
2004
Volume/pages
7 :1 (2004) , p. 9-16
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
External links
Record
Identifier
Creation 13.08.2012
Last edited 04.03.2024
To cite this reference