Publication
Title
Terminologiethesauri, zoektocht naar en mogelijke integratie van adequate hulpinstrumenten voor de beschrijving van cultureel erfgoed en iconografische documenten
Author
Language
Dutch
Source (journal)
NL-Term
Publication
2004
Volume/pages
7:1(2004), p. 9-16
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Record
Identification
Creation 13.08.2012
Last edited 12.10.2020