Publication
Title
Omnia excedit ingenia ingenium Marianum archiducis : de Onze-Lieve-Vrouwekapel van de Sint-Michieleskerk te Brussel
Author
Language
Dutch
Source (book)
Bellissimi ingegni, grandissimo splendore : studies over de religieuze architectuur in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de 17de eeuw / Jonge, De, Krista [edit.]
Publication
Leuven : Universitaire Pers Leuven , 2000
ISBN
978-90-5867-014-4
Volume/pages
p. 161-174
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
External links
Record
Identifier
Creation 17.08.2012
Last edited 04.03.2024
To cite this reference