Publication
Title
Klassenraadbeslissingen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Kinderrechtengids / Centrum voor de Rechten van het Kind
Publication
Gent : Mys)& Breesch , 1997
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
External links
Record
Identifier
Creation 17.08.2012
Last edited 22.08.2023
To cite this reference