Publication
Title
Ondedrwijsbeleid in de geest van het schoolpact : evolutie aan Nederlandstalige zijde
Author
Language
Dutch
Source (book)
Het schoolpact van 1858 : ontstaan, grondlijnen en toepassing van een Belgisch compromis = Le pacte scolaire de 1958 : origines, principes et a lication d'un compromis belge / Witte, E. [edit.]; et al.
Publication
Brussel : VUB , 1999
Volume/pages
p. 843-855
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identifier
Creation 17.08.2012
Last edited 22.08.2023
To cite this reference