Publication
Title
Een juridisch kikkerperspectief : over professionalisering, herwaardering en normatieve overkill
Author
Language
Dutch
Source (book)
Zin en onzin van eindtermen en leerplannen / Moens, G. [edit.]; et al.
Source (series)
IDLO cahier ; 1
Publication
2002
Volume/pages
p. 36-51
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identifier
Creation 22.08.2012
Last edited 22.08.2023
To cite this reference