Publication
Title
De commissie inzake leerlingenrecht, sluitstuk van de GOK-rechtsbescherming van de leerling : beknopt overzicht van de oprichting en het eerste werkingsjaar
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid. - Brussel, 1991, currens
Publication
Brussel : 2003
ISSN
0778-0443
Volume/pages
4-5 (2003-2004) , p. 319-328
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identifier
Creation 22.08.2012
Last edited 22.08.2023
To cite this reference