Publication
Title
Gezondheidseffecten van prebiotica : hun rol bij de bioconversie van polyfenolen door darmbacteriën
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Nederlands tijdschrift voor fytotherapie / Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie. - Beek-Ubbergen
Publication
Beek-Ubbergen : 2009
ISSN
1384-8925
Volume/pages
8:4(2009), p. 8-10
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 04.09.2012
Last edited 12.10.2020
To cite this reference