Publication
Title
Interacties tussen valproaat en antidepressiva
Author
Abstract
Aan de hand van een literatuuronderzoek werd nagegaan wat er bekend is over de interacties tussen valproaat en fluoxetine, alsook tussen valproaat en antidepressiva in het algemeen. Er bestaan enkele aanwijzingen voor interacties tussen enerzijds valproaat en anderzijds fluoxetine, amitriptyline, nortriptyline en clomipramine, maar de wetenschappelijke evidentie hiervoor is globaal genomen beperkt en omvat voornamelijk enkele farmacokinetische studies en gevalsbeschrijvingen. Het lijkt desalniettemin raadzaam om bij de combinatie van valproaat en antidepressiva de bloedspiegels te controleren.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor geneeskunde / Nederlandstalige medische fakulteiten in België - Leuven, 1966 - 2020
Publication
Leuven : Nederlandstalige Medische Fakulteiten in België , 2012
ISSN
0371-683X [print]
1784-9721 [online]
Volume/pages
68 :17 (2012) , p. 823-825
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 05.09.2012
Last edited 07.10.2022
To cite this reference