Publication
Title
José Van Aelst : Vruchten van de passie : de laatmiddeleeuwse passieliteratuur verkend aan de hand van Suso's **Honderd artikelen**
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Spiegel der letteren. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2012
ISSN
0038-7479
Volume/pages
54:1(2012), p. 109-111
ISI
000306043700006
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Web of Science
Record
Identification
Creation 13.09.2012
Last edited 22.08.2021
To cite this reference