Publication
Title
Terugkeer na kort toeristisch verblijf geen belemmering EU-rechten, noot bij Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, 29 december 2011, 201010287/1/V2
Author
Language
Dutch
Source (book)
Rechtspraak vreemdelingenrecht 2011 / Zwaan, K. [edit.]
Publication
Nijmegen : Ars Aequi Libri , 2012
ISBN
9789069167787
Volume/pages
p. 320-324
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 18.09.2012
Last edited 07.10.2022
To cite this reference