Publication
Title
Gevraagd: m/v met reclamewijsheid : richtlijnen en hulpmiddelen voor reclameopvoeding op school
Author
Abstract
Dit artikel maakt gebruik van materiaal dat is aangeleverd in het kader van een leeronderzoek van studenten in de lerarenopleiding. Er wordt nagegaan in welke mate het Vlaamse onderwijs inzet op het bevorderen van de reclamewijsheid van kinderen en jongeren. Daarnaast wordt het resultaat gerapporteerd van een internetzoektocht naar bestaande pakketten voor reclameopvoeding. De resultaten leiden tot aanbevelingen betreffende het didactisch materiaal voor reclameopvoeding binnen het Vlaamse onderwijs.
Language
Dutch
Source (journal)
Leerrijk.be
Publication
2012
Volume/pages
(2012) , p. 1-17
Medium
E-only publicatie
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 18.09.2012
Last edited 07.10.2022
To cite this reference