Publication
Title
Hoe neutraal is kerkfinanciering? Een politiek-filosofische analyse
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Departement Wijsbegeerte, 2012
Volume/pages
467 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 20.09.2012
Last edited 23.03.2021
To cite this reference