Publication
Title
Tien eeuwen sociale zekerheid : van individueel naar kollektief, en omgekeerd
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Veto: blad van de Algemene Studentenraad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1992
ISSN
0773-5162
Volume/pages
19:5(1992), p. 4
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 27.09.2012
Last edited 12.08.2020
To cite this reference