Publication
Title
De beëindiging van de tweerelatie : voorlopige maatregelen, echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting, wettelijke en feitelijke samenwoning
Author
Language
Dutch
Source (series)
Instituut voor familierecht ; 77
Publication
Antwerpen : Intersentia , 2012
ISBN
978-94-000-0338-5
Volume/pages
353 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Social significance and legal protection of private relationships.
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 10.10.2012
Last edited 07.10.2022
To cite this reference