Publication
Title
Van een unitair naar een federaal België : 40 jaar beleidsvorming in gemeenschappen en gewesten (1971-2011)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Mededelingenblad / Belgische Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis; Association belge d'histoire contemporaine. - Brussel, 1977 - 2015
Publication
Brussel : 2012
ISSN
0772-3814
Volume/pages
34:3(2012), p. 17-19
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification Error report