Publication
Title
Het redelijkerwijze voorzienbaar gebruik van een product en het later ontstaan van gebreken in de Wet Productenaansprakelijkheid (noot onder Antwerpen 28 oktober 2009)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht. - Brussel, 1987, currens
Publication
Brussel : 2011
ISSN
0775-2814
Volume/pages
8 (2011) , p. 388-396
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 12.10.2012
Last edited 22.08.2023
To cite this reference