Title
Het redelijkerwijze voorzienbaar gebruik van een product en het later ontstaan van gebreken in de Wet Productenaansprakelijkheid (noot onder Antwerpen 28 oktober 2009)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Brussel ,
Subject
Law
Source (journal)
Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht. - Brussel, 1987, currens
Volume/pages
(2011) :8 , p. 388-396
ISSN
0775-2814
vabb
c:vabb:327584
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Handle