Title
E Verbaans, De woonplaats van de faam : grondslagen van de stadsbeschrijving in de zeventiende-eeuwse Republiek (Hilversum 2011)
Author
Faculty/Department
Faculty of Arts. History
Publication type
review
Publication
Subject
History
Source (journal)
Bijdragen en mededelingen over de geschiedenis der Nederlanden
Volume/pages
127(2012) :4
ISSN
2211-2898
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle