Publication
Title
E Verbaans, De woonplaats van de faam : grondslagen van de stadsbeschrijving in de zeventiende-eeuwse Republiek (Hilversum 2011)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Bijdragen en mededelingen over de geschiedenis der Nederlanden
Publication
2012
Volume/pages
127:4(2012)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 12.10.2012
Last edited 19.07.2013
To cite this reference