Publication
Title
De nietigheid van overeenkomsten wegens strijdigheid met de openbare orde of de goede zeden : algemene beginselen en een grondslagenonderzoek
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor privaatrecht. - Gent, 1964, currens
Publication
Gent : Story-Scientia , 2011
ISSN
0082-4313
Volume/pages
48 (2011) , p. 1355-1412
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 12.10.2012
Last edited 07.10.2022
To cite this reference