Publication
Title
Het reglementair karakter van de rechtsverhouding tussen de distributienetbeheerder voor elektriciteit en de afnemer, en de daaraan verbonden rechtsgevolgen op het vlak van de aansprakelijkheid (noot onder Vredegerecht Roeselare 18 februari 2010)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift van de vrederechters. - Brussel, 2006, currens
Publication
Brussel : 2012
ISSN
1782-9747
Volume/pages
5/6 (2012) , p. 323-329
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 12.10.2012
Last edited 07.10.2022
To cite this reference