Publication
Title
Heeft mediareputatie een invloed op het verkrijgen van leverancierskrediet?
Author
Abstract
Een gunstige ondernemingsreputatie kan worden beschouwd als een waardevol immaterieel actief dat een onderneming een competitief voordeel oplevert. In een vorige bijdrage (VAN DEN BOGAERD en AERTS, 2011b) hebben we al vastgesteld dat een goede algemene reputatie een onderneming toelaat te bezuinigen op het door haar verstrekte klantenkrediet. In deze studie onderzoeken we het verband tussen de reputatie van een onderneming zoals die tot uitdrukking komt in de media, en kenmerken van het leverancierskrediet verkregen door de betrokken onderneming. De studie is gebaseerd op een steekproef van Britse beursgenoteerde ondernemingen omwille van de ruime mediadekking die deze ondernemingen genieten en de grotere diversiteit van beursgenoteerde ondernemingen dan in de Belgische context. De algemene veronderstelling die aan de grondslag ligt van deze studie bestaat erin dat de mediareputatie van een onderneming de percepties van haar leveranciers met betrekking tot het kredietrisico van de onderneming beïnvloedt. Een gunstige mediareputatie zou het gepercipieerde kredietrisico verlagen waardoor de onderneming gemakkelijker beroep kan doen op leverancierskrediet. Onze resultaten bevestigen deze veronderstelling grotendeels en geven een significant positief verband weer tussen de algemene mediareputatie van een onderneming en het verkregen leverancierskrediet, wat suggereert dat een gunstige mediareputatie leidt tot een reductie van de informatieasymmetrie met betrekking tot het kredietrisico van de onderneming. Er is wel een verschil naargelang we de samenhang van mediareputatie met respectievelijk het relatieve belang van leverancierskrediet of de periode van het verkregen leverancierskrediet onderzoeken. Het positieve verband van mediareputatie met de hoeveelheid verkregen leverancierskrediet blijkt sterker voor kleinere en minder winstgevende ondernemingen, welke vaak over een minder gunstige kredietkwaliteitsreputatie beschikken. De positieve associatie tussen de mediareputatie van een onderneming en het verkregen aantal dagen leverancierskrediet is sterker voor minder winstgevende en grote ondernemingen. Het verschil in teken voor de samenhang tussen mediareputatie en ondernemingsgrootte kan mogelijks verklaard worden door de sterkere machtspositie van grotere ondernemingen ten opzichte van hun leveranciers.
Language
Dutch
Source (journal)
Accountancy en bedrijfskunde : maandschrift. - Mechelen, 1981 - 2014
Publication
Mechelen : 2012
ISSN
0770-7142
Volume/pages
32 :7 (2012) , p. 14-28
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 18.10.2012
Last edited 07.10.2022
To cite this reference