Publication
Title
Het leerstuk van de voorbeschiktheid tot schade als loutere toepassing van de regel van de integrale schadeloosstelling (noot onder Cass. 2 februari 2011)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 2012
ISSN
1782-3463
Volume/pages
76 :8 (2012-2013) , p. 301-303
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 29.10.2012
Last edited 07.10.2022
To cite this reference