Publication
Title
Archief van de rederijkerskamer De Violieren (met documenten van De Goudsbloem en de Olijftak) in archief Oud Sint-Lucas Gilde (1480 1762)
Author
Language
Dutch
Source (book)
Proeflijst : topstukken uit de theatergeschiedenis
Publication
Antwerpen : Erfgoedcel Vlaamse gemeenschap , 2012
Volume/pages
p. 86-88
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 29.10.2012
Last edited 07.10.2022
To cite this reference