Publication
Title
Recht van terugkoop : kunnen de toezichthoudende overheid en de Raad van State optreden tegen een beslissing van een gemeente die met die beslissing haar contractuele verbintenissen schendt ? (noot onder RvS 21 juni 2011, nr. 214.025)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor gemeenterecht. - Brussel, 1987, currens
Publication
Brussel : 2012
ISSN
0775-3217
Volume/pages
2 (2012) , p. 170-177
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 29.10.2012
Last edited 07.10.2022
To cite this reference