Title
Welke factoren bepalen de aansluiting van onderwijs en beroep? Een onderzoek bij Vlaamse afgestudeerden uit het hoger onderwijs
Author
Faculty/Department
Faculty of Applied Economics
Publication type
article
Publication
Deventer ,
Subject
Economics
Source (journal)
Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken. - Deventer
Volume/pages
27(2011) :4 , p. 416-436
ISSN
0169-2216
vabb
c:vabb:327705
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
De literatuur over de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt beschouwt de overgeschoolden doorgaans als een homogene categorie en laat de aansluiting met het studiedomein buiten beschouwing. In dit artikel maken we een onderscheid tussen overscholing mét en zonder inhoudelijke aansluiting. We veronderstellen dat vooral overscholing zonder inhoudelijke aansluiting problematisch is. Onze resultaten, gebaseerd op data voor de eerste job van Vlaamse hoger opgeleiden, ondersteunen deze stelling. Indien gecombineerd met een gebrekkige inhoudelijke aansluiting heeft overscholing een sterker negatief effect op het loon. In vergelijking met overscholing met inhoudelijke aansluiting leidt overscholing zonder inhoudelijke aansluiting bovendien tot een lagere arbeidstevredenheid. Onze resultaten lijken er ook op te wijzen dat beide vormen van overscholing verbonden zijn met verschillende mechanismen. Zo bepaalt de regionale werkloosheidsgraad vooral overscholing met aansluiting. De kwaliteit van het menselijk kapitaal en het gevolgde studiedomein beïnvloeden wel beide types van overscholing, zij het niet op dezelfde manier.
E-info
https://repository.uantwerpen.be/docman/iruaauth/c7e180/940a6fd86fd.pdf
http://www.boomlemmatijdschriften.nl/tijdschrift/TvA/2011/4/TvA_0169-2216_2011_027_004_005
Handle