Publication
Title
Welke factoren bepalen de aansluiting van onderwijs en beroep? Een onderzoek bij Vlaamse afgestudeerden uit het hoger onderwijs
Author
Abstract
De literatuur over de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt beschouwt de overgeschoolden doorgaans als een homogene categorie en laat de aansluiting met het studiedomein buiten beschouwing. In dit artikel maken we een onderscheid tussen overscholing mét en zonder inhoudelijke aansluiting. We veronderstellen dat vooral overscholing zonder inhoudelijke aansluiting problematisch is. Onze resultaten, gebaseerd op data voor de eerste job van Vlaamse hoger opgeleiden, ondersteunen deze stelling. Indien gecombineerd met een gebrekkige inhoudelijke aansluiting heeft overscholing een sterker negatief effect op het loon. In vergelijking met overscholing met inhoudelijke aansluiting leidt overscholing zonder inhoudelijke aansluiting bovendien tot een lagere arbeidstevredenheid. Onze resultaten lijken er ook op te wijzen dat beide vormen van overscholing verbonden zijn met verschillende mechanismen. Zo bepaalt de regionale werkloosheidsgraad vooral overscholing met aansluiting. De kwaliteit van het menselijk kapitaal en het gevolgde studiedomein beïnvloeden wel beide types van overscholing, zij het niet op dezelfde manier.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken. - Deventer
Publication
Deventer : 2011
ISSN
0169-2216
Volume/pages
27 :4 (2011) , p. 416-436
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Source file
Record
Identifier
Creation 30.10.2012
Last edited 04.03.2024
To cite this reference