Publication
Title
Autismespectrumstoornis en verslaving : een onbekende comorbiditeit?
Author
Abstract
Bij een patiënt in de verslavingszorg liep de behandeling vast omdat de comorbide autismespectrumstoornis niet onderkend was. Na het stellen van de diagnose stoornis van Asperger bleek aanpassing van de verslavingsbehandeling vanuit de kennis rond autisme­spectrumstoornis zinvol. Er is weinig bekend over de comorbiditeit van autismespectrumstoornis en verslaving, zowel vanuit de wetenschappelijke literatuur als vanuit de praktijk. Epidemiologisch onderzoek toont dat deze dubbeldiagnose voorkomt binnen klinische populaties. Goede psychia­trische diagnostiek is belangrijk om deze comorbiditeit vroegtijdig te onderkennen met het oog op een gepast hulpverleningsaanbod.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor psychiatrie. - Utrecht, 1972, currens
Publication
Utrecht : 2012
ISSN
0303-7339 [print]
1875-7456 [online]
Volume/pages
54 :10 (2012) , p. 893-897
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 31.10.2012
Last edited 07.10.2022
To cite this reference