Publication
Title
Uit elkaar gaan : kenmerken van het echtscheidingsproces en het welzijn van ex-partners na de scheiding
Author
Abstract
Hoewel de relatie tussen echtscheiding en mentale gezondheid reeds veel onderzocht werd, is nog weinig geweten over de rol van het echtscheidingsproces zelf. Deze studie beschouwt verschillende kenmerken van dit proces en hoe zij linken aan welzijn na echtscheiding: conflict, duur, initiatiefname, verhuizen, en gevoelens van (on)billijkheid betreffende de verdeling van de goederen. Data van het onderzoek “Scheiding in Vlaanderen” (SiV) werden gebruikt. Multi‐level regressies werden beperkt tot gescheiden mannen en vrouwen tussen 25 en 60 jaar oud, die maximaal 5 jaar geleden uit de echt scheidden (N=728). Resultaten tonen aan dat mannen en vrouwen die zelf het initiatief namen een beter welbevinden rapporteren, ook bij een gedeelde initiatiefname. Dit geldt ook voor wie de verdeling als billijk ervaart. Tegen de verwachting in, relateert conflict tijdens het proces, noch de duur van het proces aan welbevinden op lange termijn; maar voortdurend conflict met de ex‐partner wel. De resultaten beklemtonen de nood om de focus aangaande het echtscheidingsproces te verleggen van ‘snelheid’ naar ‘kwaliteit’.
Language
Dutch
Source (journal)
Relaties en Nieuwe Gezinnen
Publication
2012
DOI
10.21825/RENG.V2I3.18129
Volume/pages
2 :3 (2012) , p. 1-22
Full text (Publisher's DOI)
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 07.11.2012
Last edited 07.10.2022
To cite this reference