Title
Grensoverschrijdende kennisdeling in de politiezone West-Kust : kiezen voor verscheidenheid
Author
Faculty/Department
Faculty of Applied Economics
Publication type
article
Publication
Brussel ,
Subject
Politics
Source (journal)
Politiejournaal. - Brussel, 1998 - 2002
Volume/pages
(2012) :oktober , p. 19-21
ISSN
1375-6648
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
Veiligheid garanderen in grensgebieden vormt een bijzonder aandachtspunt voor diverse Europese beleidsverantwoordelijken. De onderzoeksresultaten van dit artikel suggereren alvast dat de grensoverschrijdende samenwerking tussen Europese politie-eenheden om dit veiligheidsprobleem aan te pakken, vervat zit in een korf van meerdere acties en initiatieven. Deze verscheidenheid beantwoordt aan het complexe karakter van deze problematiek én de hiermee samenhangende nood aan een (meer) gediff erentieerde aanpak. Enkel zon aanpak kan de noodzakelijke en gewenste kennisdeling tussen de onderling vaak sterk van mekaar verschillende politie-eenheden faciliteren. Deze kennisdeling leidt tot verdiepende inzichten, wederzijds begrip, realistische verwachtingen en zo vermoedelijk ook tot een meer trefzekere aanpak. Toelichting van het COMPOSITEonderzoeksproject van de Universiteit Antwerpen
E-info
https://repository.uantwerpen.be/docman/iruaauth/fdbbd3/a8cf8f84675.pdf
Handle