Publication
Title
Lietuvos statistinių duomenų panaudojimas mokesčių-išmokų mikrosimuliaciniuose modeliuose
Author
Abstract
Tikslas. Siekiama palyginti dviejų pagrindinių nacionalinių mikroduomenų rinkinių Namų ūkių biudetų tyrimo (toliau NŪBT) ir Pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimo (toliau PGS) pritaikomumą statiniam Lietuvos mokesčių-imokų mikrosimuliaciniam modeliui. Metodologija. Palyginamoji statistinė analizė naudojant mikro-lygmens duomenis i NŪBT ir PGS tyrimų. Rezultatai. Lyginamoji abiejų duomenų rinkinių analizė parodė, kad, nepaisant jų skirtingumo ir trūkumų, abu duomenų rinkiniai gali būti panaudojami Lietuvos mokesčiųimokų sistemos mikrosimuliavimui. NŪBT detaliau atspindi įvairias imokų gavėjų kategorijas, be to, pateikia informaciją apie natūrines namų ūkių pajamas, todėl ie duomenys būtų tinkamesni nacionalinio mikrosimuliacinio modelio kūrimui, siekiant detaliau įvertinti alies socialinės politikos pokyčių įtaką įvairioms visuomenės grupėms. Tuo tarpu PGS turi didesnę palyginamąją vertę ES mastu, ir nors i duomenų bazė suteiktų siauresnes Lietuvos mokesčių-imokų sistemos simuliacijos galimybes, tačiau utikrintų nuoseklesnę mokesčiųimokų sistemų palyginamąją analizę ES lygiu.
Language
English
Source (journal)
Social Technologies
Publication
2012
ISSN
2029-7564
Volume/pages
2 :1 (2012) , p. 156-171
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 08.11.2012
Last edited 07.10.2022
To cite this reference