Title
Lietuvos statistinių duomenų panaudojimas mokesčių-išmokų mikrosimuliaciniuose modeliuose
Author
Faculty/Department
Faculty of Social Sciences. Sociology
Publication type
article
Publication
Subject
Sociology
Source (journal)
Social Technologies
Volume/pages
2(2012) :1 , p. 156-171
ISSN
2029-7564
vabb
c:vabb:327731
Carrier
E
Target language
English (eng)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
Tikslas. Siekiama palyginti dviejų pagrindinių nacionalinių mikroduomenų rinkinių Namų ūkių biudetų tyrimo (toliau NŪBT) ir Pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimo (toliau PGS) pritaikomumą statiniam Lietuvos mokesčių-imokų mikrosimuliaciniam modeliui. Metodologija. Palyginamoji statistinė analizė naudojant mikro-lygmens duomenis i NŪBT ir PGS tyrimų. Rezultatai. Lyginamoji abiejų duomenų rinkinių analizė parodė, kad, nepaisant jų skirtingumo ir trūkumų, abu duomenų rinkiniai gali būti panaudojami Lietuvos mokesčiųimokų sistemos mikrosimuliavimui. NŪBT detaliau atspindi įvairias imokų gavėjų kategorijas, be to, pateikia informaciją apie natūrines namų ūkių pajamas, todėl ie duomenys būtų tinkamesni nacionalinio mikrosimuliacinio modelio kūrimui, siekiant detaliau įvertinti alies socialinės politikos pokyčių įtaką įvairioms visuomenės grupėms. Tuo tarpu PGS turi didesnę palyginamąją vertę ES mastu, ir nors i duomenų bazė suteiktų siauresnes Lietuvos mokesčių-imokų sistemos simuliacijos galimybes, tačiau utikrintų nuoseklesnę mokesčiųimokų sistemų palyginamąją analizę ES lygiu.
Full text (open access)
https://repository.uantwerpen.be/docman/irua/22ea2f/fa689c37.pdf
Handle