Publication
Title
Toerekening van intresten aan een Belgische inrichting leidt tot verschuldigdheid roerende voorheffing
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor fiscaal recht. - Brussel
Publication
Brussel : 2003
ISSN
2031-8219
Volume/pages
242 (2003) , p. 500-503
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 15.11.2012
Last edited 07.10.2022
To cite this reference