Publication
Title
Tegenstrijdige arresten m.b.t. de rente verschuldigd bij verzuim van de schuldeiser van een geldschuld? Verregaande gevolgen van het laten aanslepen van een geding!
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Recente arresten van het Hof van Cassatie / België. Hof van Cassatie. - Gent, 1992 - 2001
Publication
Gent : 1994
Volume/pages
(1994) , p. 282-284
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference