Publication
Title
Bedenkingen over eigendomsoverdracht van en zakelijke rechten op onroerende goederen bij een konflikt tussen de beslagleggende schuldeiser van de koper en zijn hypotekaire kredietgever
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 1994
ISSN
1782-3463
Volume/pages
58 (1994/1995) , p. 825-827
Note
Noot onder Hof Gent 21 december 1993
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference