Title
Bedenkingen over eigendomsoverdracht van en zakelijke rechten op onroerende goederen bij een konflikt tussen de beslagleggende schuldeiser van de koper en zijn hypotekaire kredietgever
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
58(1994/1995) , p. 825-827
ISSN
1782-3463
General
Noot onder Hof Gent 21 december 1993
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle