Publication
Title
Inwijking en integratie van Duitse kooplieden te Antwerpen in de 19de eeuw
Author
Language
Dutch
Source (book)
Minderheden in Westeuropese steden (16de-20ste eeuw) = Minorities in Western European cities (sixteenth-twentieth centuries) / Soly, Hugo [edit.]
Publication
Brussel : Belgisch Historisch Instituut te Rome , 1995
Volume/pages
p. 135-156
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference