Publication
Title
Bankfinanciering voor KMO's : knelpunten en mogelijke oplossingen
Author
Abstract
Begin 2012 beweerde de banksector nog dat het kredietbeleid ongewijzigd was gebleven en dat de omvang van de kredietverstrekking was toegenomen. Ondernemers echter stelden vast dat minder kredieten werden verkregen, dat de kredietvoorwaarden verstrengd zijn en dat de banken strengere eisen stelden bij de kredietverlening. Uit recent onderzoek stellen de auteurs vast dat de toestand inzake bankfinanciering voor de grotere KMOs duidelijk verbeterd is in vergelijking met de toestand die bestond bij de aanvang van de financiële crisis, maar dat de kleinere KMOs het nog steeds moeilijk hebben om een gepaste en betaalbare financiering te vinden. Vooral de financiering op zeer lange termijn wordt moeilijk. Na een korte bespreking van de resultaten van een recente enquête omtrent KMO-financiering in 841 KMOs, wordt een opsomming gegeven van 10 knelpunten bij de financiering van KMOs. Aansluitend worden een aantal mogelijke oplossingen gesuggereerd die deze knelpunten kunnen wegwerken of verlichten.
Language
Dutch
Source (journal)
Bank- en financiewezen. - Bruxelles, 2003, currens
Publication
Bruxelles : 2012
ISSN
2033-7825 [print]
2566-154X [online]
Volume/pages
76 :7 (2012) , p. 453-460
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 23.11.2012
Last edited 07.10.2022
To cite this reference