Title
Kinderbijslagen en armoede : kan de zesde staatshervorming het immobilisme doorbreken?
Author
Faculty/Department
Faculty of Social Sciences. Sociology
Publication type
report
Publication
Antwerpen :UA, [*]
Subject
Sociology
Source (series)
CSB-berichten / UA, Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck ; 2012:05
Volume/pages
22 p.,
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
Twintig jaar geleden onderzochten we in een CSB bericht de mogelijke wegen naar meer doelmatigheid in de kinderbijslag en in de fiscale voordelen voor kinderen ten laste. We schreven toen dat kinderbijslagen en belastingaftrekken voor kinderen ten laste globaal een grote doelmatigheid [realiseren], maar ook dat ondanks de grote middeleninzet, het bestaande instrumentarium er duidelijk niet in slaagt om de minimale kosten van kinderen in lage inkomensgezinnen te dekken. In dit CSB bericht hernemen we deze oefening. We bekijken de kenmerken, de uitgaven en de verdeling van de uitgaven, en we nemen daarna de doelmatigheid onder de loep: in welke mate slagen de financiële tegemoetkomingen voor kinderen er in om 1) de kosten van kinderen te dragen; en 2) de (kinder)armoede te reduceren? Daarna bespreken we de evolutie van de bedragen voor kinderbijslagen en fiscale voordelen voor kinderen ten laste en onderzoeken we de gevolgen van deze erosie voor de doelmatigheid van kinderbijslagen en fiscale voordelen voor kinderen. We eindigen met reflecties over de staatshervorming, en de mogelijkheid om de kinderbijslagen te hervormen.
Full text (open access)
https://repository.uantwerpen.be/docman/irua/65fd6b/25ed9279.pdf
Handle