Publication
Title
Kinderbijslagen en armoede : kan de zesde staatshervorming het immobilisme doorbreken?
Author
Abstract
Twintig jaar geleden onderzochten we in een CSB bericht de mogelijke wegen naar meer doelmatigheid in de kinderbijslag en in de fiscale voordelen voor kinderen ten laste. We schreven toen dat kinderbijslagen en belastingaftrekken voor kinderen ten laste globaal een grote doelmatigheid [realiseren], maar ook dat ondanks de grote middeleninzet, het bestaande instrumentarium er duidelijk niet in slaagt om de minimale kosten van kinderen in lage inkomensgezinnen te dekken. In dit CSB bericht hernemen we deze oefening. We bekijken de kenmerken, de uitgaven en de verdeling van de uitgaven, en we nemen daarna de doelmatigheid onder de loep: in welke mate slagen de financiële tegemoetkomingen voor kinderen er in om 1) de kosten van kinderen te dragen; en 2) de (kinder)armoede te reduceren? Daarna bespreken we de evolutie van de bedragen voor kinderbijslagen en fiscale voordelen voor kinderen ten laste en onderzoeken we de gevolgen van deze erosie voor de doelmatigheid van kinderbijslagen en fiscale voordelen voor kinderen. We eindigen met reflecties over de staatshervorming, en de mogelijkheid om de kinderbijslagen te hervormen.
Language
Dutch
Source (series)
CSB-berichten / UA, Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck ; 2012:05
Publication
Antwerpen : UA , 2012
Volume/pages
22 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 26.11.2012
Last edited 07.10.2022
To cite this reference