Publication
Title
Bestaat er een algemeen rechtsbeginsel dat collegiale (bestuurs)organen geheim moeten stemmen in individuele personeelsaangelegenheden? (noot onder RvS, 13 maart 2012, nr. 218.453, B.C.)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 2012
ISSN
1782-3463
Volume/pages
76 :10 (2012-2013) , p. 381-385
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 30.11.2012
Last edited 07.10.2022
To cite this reference