Title
Bestaat er een algemeen rechtsbeginsel dat collegiale (bestuurs)organen geheim moeten stemmen in individuele personeelsaangelegenheden? (noot onder RvS, 13 maart 2012, nr. 218.453, B.C.) Bestaat er een algemeen rechtsbeginsel dat collegiale (bestuurs)organen geheim moeten stemmen in individuele personeelsaangelegenheden? (noot onder RvS, 13 maart 2012, nr. 218.453, B.C.)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Subject
Law
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
76(2012-2013) :10 , p. 381-385
ISSN
1782-3463
vabb
c:vabb:327852
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle