Title
Bestaat er een algemeen rechtsbeginsel dat collegiale (bestuurs)organen geheim moeten stemmen in individuele personeelsaangelegenheden? (noot onder RvS, 13 maart 2012, nr. 218.453, B.C.)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Subject
Law
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
76(2012-2013) :10 , p. 381-385
ISSN
1782-3463
vabb
c:vabb:327852
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle