Publication
Title
Onderwijsvisitatie: geschiedenis: rapport waarin de visitatiecommissie Geschiedenis haar bevindingen ten aanzien van het onderwijs aan de opleidingen geschiedenis, maatschappijgeschiedenis, mediaevistiek heeft vastgelegd
Author
Language
Dutch
Publication
Utrecht : Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten , 1995
Volume/pages
111 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference