Publication
Title
The gendered production of audit quality : a summary
Author
Abstract
In dit artikel presenteren we een theoretisch raamwerk voor de relatie tussen gender en auditkwaliteit. We benadrukken dat bedrijfsrevisoren gender doen, dat wil zeggen dat ze in de uitoefening van hun beroepsactiviteit verschillen creëren die geassocieerd zijn met mannelijkheid en vrouwelijkheid. Dit beïnvloedt de productie van de audit. We bieden daarnaast een overzicht van de belangrijkste resultaten uit ons empirisch onderzoek die de voorspellingen van ons theoretisch raamwerk toetsen. Enerzijds namen we semigestructureerde interviews af bij 24 bedrijfsrevisoren, anderzijds gebruikten we de gegevens van alle Belgische ondernemingen die in 2008 door een commissaris werden gecontroleerd. Inhoudsanalyse van de gegevens uit de interviews bracht verschillende themas naar voren met betrekking tot de manier waarop gender een invloed uitoefent op de manier waarop bedrijfsrevisoren de controle van financiële overzichten uitvoeren en de invulling die ze geven aan het auditor zijn. We komen tot de conclusie dat de controle van financiële overzichten van hogere kwaliteit is wanneer de commissaris een vrouw is (vooral in de grotere kantoren). De resultaten van deze studie verhogen ons inzicht in de manier waarop auditkantoren genderverschillen creëren en in stand houden, en wat de impact is op de auditkwaliteit. Daarnaast kunnen onze resultaten de (grote) auditkantoren inspireren om hun profilering en beloningsstructuur aan te passen.
Language
English
Source (journal)
Accountancy en bedrijfskunde : maandschrift. - Mechelen, 1981 - 2014
Publication
Mechelen : 2011
ISSN
0770-7142
Volume/pages
31 :10 (2011) , p. 23-36
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 12.12.2012
Last edited 04.03.2024
To cite this reference