Publication
Title
Een 'assonantic revival'? Een kwantitatief diachroon onderzoek naar de assonantie in de Middelnederlandse ridderepiek, met bijzondere aandacht voor de veertiende eeuw
Author
Language
Dutch
Source (book)
Ene andre tale : tendensen in de Middelnederlandse late ridderepiek / Faems, An [edit.]; e.a.
Source (series)
Middeleeuwse studies en bronnen ; 131
Publication
Hilversum : Verloren, 2012
ISBN
978-90-8704-224-0
Volume/pages
p. 259-290
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 18.12.2012
Last edited 15.07.2021
To cite this reference