Title
Een 'assonantic revival'? Een kwantitatief diachroon onderzoek naar de assonantie in de Middelnederlandse ridderepiek, met bijzondere aandacht voor de veertiende eeuw
Author
Faculty/Department
Faculty of Arts. Linguistics and Literature
Publication type
bookPart
Publication
Hilversum :Verloren, [*]
Subject
Literature
Source (book)
Ene andre tale : tendensen in de Middelnederlandse late ridderepiek / Faems, An [edit.]; e.a.
Source (series)
Middeleeuwse studies en bronnen ; 131
ISBN - Hoofdstuk
9789087042240
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle