Publication
Title
Het vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid : een verhoogde duidelijkheid, een verarmd maatschappelijk debat?
Author
Abstract
Deze bijdrage analyseert het decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid vanuit een kinderrechtenperspectief. Na een situering van de aanleiding tot het decreet, bespreken we vier inhoudelijke keuzes. Wat de visie op kinderrechten betreft, hanteert het nieuwe decreet een beperkte definitie van kinderrechten, en wordt er weinig ruimte gelaten voor het maatschappelijk debat rond kinderrechten. Bovendien wordt het begrip kinderrechten bij de verenigingen inzake participatie en informatie vooral ingevuld als informatie over kinderrechten. Ten tweede wordt een aantal bedenkingen geformuleerd rond het vooropgestelde integraal en geïntegreerd jeugd- en kinderrechtenbeleid, dat vorm moet krijgen in het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan. Ten derde riskeert het kindbeeld van het geïnformeerde, kiezende kind in het nieuwe decreet te leiden tot minder aandacht voor de aspecten van bescherming en provisie. Ten slotte wordt de spanningsverhouding tussen effectiviteit, meetbaarheid en kwaliteit besproken, waarbij we pleiten voor meer kwalitatieve criteria. De bijdrage besluit met een reflectie over de hefboomkracht van het nieuwedecreet.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor jeugd en kinderrechten. - Gent, 2000, currens
Publication
Gent : Mys & Breesch , 2012
ISSN
1377-2104
Volume/pages
13 :1 (2012) , p. 53-62
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 18.12.2012
Last edited 07.10.2022
To cite this reference