Publication
Title
Het Decreet Rechtspositie Minderjarigen : een internationaalrechtelijke toetsing
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor jeugd en kinderrechten. - Gent, 2000, currens
Publication
Gent : Mys & Breesch , 2011
ISSN
1377-2104
Volume/pages
12 :2 (2011) , p. 103-120
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Project info
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identifier
Creation 18.12.2012
Last edited 22.08.2023
To cite this reference