Publication
Title
Publieke zaken : Bruno Latour en de Res Publica
Author
Abstract
Antwerpen, 13 juni 1999. Een dertigtal Antwerpse gemeenten en de Vlaamse minister van Financiën ondertekenen een langverwachte overeenkomst over het sluiten van de Antwerpse ring. Sinds jaren kreunt de stad onder de files en d e verwachte verkeersaangroei laat op weinig beterschap hopen. De sluiting van de ring moet een volledig verkeersinfarct vermijden en de bereikbaarheid van stad en haven vrijwaren. Nog in juni van dat jaar start een studiebureau een onderzoek naar zes verschillende tracés, waarvan één tracé met een brug over de Schelde en vijf tracés met een afgezonken tunnel onder de Schelde. Het bureau heeft als opdracht de wetenschappelijk-technische haalbaarheid en het financiële prijskaartje van de verschillende alternatieven te onderzoeken; daarna kan de politiek de knoop doorhakken. Na wat heen en weer tussen de Vlaamse wegenadministratie en het studiebureau wordt uiteindelijk voor een aangepast tracé gekozen: de Oosterweelverbinding, een tracé met een brug, ditmaal niet over de Schelde maar over de Antwerpse dokken en het Albertkanaal. Na het haastig doorlopen van een trits procedures en inspraakmomenten wordt in juni 2004 de procedure voor de aanbesteding van de werken opgestart. Een oplossing voor het prangende Antwerpse mobiliteitsprobleem lijkt in zicht.
Language
Dutch
Source (journal)
Wijsgerig perspectief. - Amsterdam, 1960, currens
Publication
Amsterdam : 2012
ISSN
0043-5414 [print]
1875-709X [online]
Volume/pages
52 :4 (2012) , p. 24-31
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 19.12.2012
Last edited 07.10.2022
To cite this reference