Publication
Title
Microcomputerprogrammatuur voor documentatie en bibliotheek: 1994 update: vergelijking van software voor opslag & ontsluiting van tekstuele en grafische informatie en voor thesaurusgebruik
Author
Language
Dutch
Publication
's-Gravenhage : VOGIN , 1994
ISBN
90-72037-08-1
Volume/pages
204 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference