Title
Commentaar bij Verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie, ondertekend te Den Haag op 29 mei 1993
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
bookPart
Publication
Brugge :Die Keure, [*]
Subject
Law
Source (book)
Internationaal privaatrecht. - Brugge, 2012
Source (series)
Blauwe wetboeken
Geannoteerde wetboeken. - Brugge; 2012: 1
ISBN
978-90-486-1268-0
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle