Publication
Title
Recente ontwikkelingen in het internationaal familierecht : de Rome III-verordening (echtscheiding) en recente rechtspraak over ouderlijke verantwoordelijkheid
Author
Language
Dutch
Source (book)
Internationaal privaatrecht / Calster, Van, G. [edit.]
Publication
Brugge : Die Keure , 2012
ISBN
978 90 4861 668 8
Volume/pages
p. 39-71
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 20.12.2012
Last edited 07.10.2022
To cite this reference