Publication
Title
Voorhuwelijks samenwonen : een vergelijking tussen intacte en niet-intacte huwelijken in Vlaanderen
Author
Abstract
In deze bijdrage wordt voorhuwelijks samenwonen vergeleken voor intacte en niet‐intacte eerste huwelijken gesloten tussen 1986 en 2005 in Vlaanderen. De gegevens zijn afkomstig van het onderzoek “Scheiding in Vlaanderen”. De resultaten tonen aan dat voorhuwelijks samenwonen in Vlaanderen evolueerde van een uitzonderlijke naar een bijna veralgemeende leefvorm die bijna twee jaar duurt. Een vergelijking tussen intacte en niet‐intacte huwelijken in Vlaanderen leert ons dat premaritaal ongehuwd samenwonen weinig verschilt voor beide types van huwelijken wat vormkenmerken betreft. Enkel de leeftijd bij de vrouw op moment van de start van het samenwonen met de partner is lager voor de niet‐intacte dan voor de intacte huwelijken. De duur van het samenwonen, de mogelijkheid om de samenwoonrelatie te formaliseren via een contract, een kind krijgen of verwachten tijdens de samenwoonperiode en de motieven waarmee het samenwonen omgezet worden in een huwelijk verschillen niet naargelang de uitkomst van het huwelijk. Premaritaal ongehuwd samenwonenden zijn in Vlaanderen een minder selectieve groep geworden, toch blijven ze zich inzake een aantal aspecten onderscheiden van volwassenen die niet samenwonen vóór hun eerste huwelijk. De ervaring van een ouderlijke scheiding verhoogt nog steeds de voorkeur om het huwelijk te laten voorafgaan door een periode van premaritale cohabitatie terwijl zichzelf als gelovig beschouwen de keuze voor voorhuwelijks samenwonen minder aantrekkelijk maakt.
Language
Dutch
Source (journal)
Relaties en Nieuwe Gezinnen
Publication
2012
DOI
10.21825/RENG.V2I4.18130
Volume/pages
2 :4 (2012) , p. 1-25
Full text (Publisher's DOI)
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 20.12.2012
Last edited 07.10.2022
To cite this reference