Publication
Title
Voorhuwelijks samenwonen en echtscheiding in Vlaanderen
Author
Abstract
De toename van het ongehuwd samenwonen ging in Vlaanderen samen met een verdere toename van het aantal echtscheidingen. Als het voorhuwelijks samenwonen een testfase zou zijn waarbij enkel de geslaagde koppels huwen, dan zou dit ongehuwd samenwonen de echtscheidingskans moeten verkleinen. In Vlaanderen stellen we vast dat kort ongehuwd samenwonen met de huwelijkspartner de echtscheidingskans niet beïnvloedt en dat langer ongehuwd samenwonen de echtscheidingskans verkleint. Vóór het eerste huwelijk ongehuwd samenwonen met een andere partner verhoogt echter wel de echtscheidingskans. Een jongere leeftijd bij het huwelijk en/of bij de geboorte van het eerste kind blijven eveneens factoren die het risico op een echtscheiding in het eerste huwelijk vergroten.
Language
Dutch
Source (journal)
Relaties en Nieuwe Gezinnen
Publication
2012
DOI
10.21825/RENG.V2I5.18131
Volume/pages
2 :5 (2012) , p. 1-20
Full text (Publisher's DOI)
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Social significance and legal protection of private relationships.
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 20.12.2012
Last edited 07.10.2022
To cite this reference