Publication
Title
De echtscheiding en haar gevolgen : een vervlochten evolutie van recht en samenleving
Author
Language
Dutch
Source (book)
Dialogen tussen recht en samenleving : een handboek over het rechtssociologisch onderzoek in Vlaanderen / Hubeau, Bernard. - Leuven, 2012
Source (series)
Studie Juri. - Leuven; 2012: 1
Publication
Leuven : Acco , 2012
ISBN
978-90-334-8794-1
Volume/pages
p. 849-860
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Social significance and legal protection of private relationships.
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 21.12.2012
Last edited 07.10.2022
To cite this reference